Monika Wojciechowska-Rymarz

Adwokat

ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. W 1997r. została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie i wykonuje zawód adwokata

 

Deutsche Rechtsordnung - 3D Schwarz-Rot-Gold Paragraphenzeichen

Zofia Wojciechowska

Adwokat

zawód adwokata wykonuje od 30 lat. Wyspecjalizowała się w sprawach dotyczących zagadnień z zakresu PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Specjalizacja

Prowadzi sprawy ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień :

  • roszczeń pracowników lub pracodawców wynikających ze stosunku pracy, np. przywrócenia do pracy, odszkodowania, wynagrodzenia za pracę, godzin nadliczbowych, sprostowania świadectwa pracy i inne;
  • prawa do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, wypadków przy pracy, zasiłków z ubezpieczeń społecznych, podlegania ubezpieczeniu społecznemu i inne;

Ponadto sprawy z zakresu:

  • prawa cywilnego /rzeczowego i zobowiązań/;
  • prawa spadkowego;
  • rodzinnego;
  • administracyjnego;
  • gospodarczego.